10-20 (09-18) SE AVVIKENDE TIDER
menu

BEAS Bygg- og eiendomsvurdering AS

Kontor

Nettside:www.beas.no

Telefon:beas.no

Virksomheten har 5 takstmenn;

Dagfinn Mosveen - 908 67 987

Jan Egil Ek - 975 13 232

Truls Stokker - 910 06 543

Steinar Brovoll - 917 36 555

Stein Rølles - 901 44 454