10-20 (09-18) SE AVVIKENDE TIDER
menu

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Miljfyrtårn

 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten re sertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

 

Holmen Senter ble Miljøfyrtårnsertifisert første gang i 2009. Januar 2013 ble Holmen Senter re sertifisert. 

Butikker på Holmen Senter som tilfredsstiller kravene knyttet til Miljøfyrtårn:

 

Miljøfyrtårn sertifisert

 

Miljøstatus